Nunca peches os ollos

É difícil ser coherente cos ideais. Nunca o vou negar. Pero tampouco quero mirar para outro lado. E porque non quero mirar a outro lado hoxe quero lembrar os 1,138 mortos e os 2000 feridos de Rana Plaza. 1138 nomes, 1138 traballadoras e traballadores, 1138 persoas, 1138 historias.

Doe reflexionar sobre o que pasou hai un ano alí pero eu persoalmente sinto que teño parte de responsabilidade, que son cómplice. Isto é o máis duro e o que todas e todos tentamos negar. Excusámonos en que o sistema está montado así, en que compramos o que hai, o que nos podemos permitir, en que non hai alternativas. Eu hai tempo que non busco excusas e acepto os remorsos que sinto cada vez que adquiro unha prenda sen saber onde se fixo, quen a fixo, en que condicións a fixo. Non son exemplo de coherencia, son moi consciente diso, pero como toda a xente que participa en campañas como #whomadeyourclothes #insideout o que quero é manter os ollos abertos, ser crítica, sentir a miña responsabilidade e pedir responsabilidades. E se así sufro e me sinto mal, sufrirei e sentireime mal. Acéptoo como ser humano que son, e porque  sen empatía e respecto cara aos demais morreremos víctimas da soidade e deshumanización.

Nunca cierres los ojos

Es difícil ser coherente con los ideales. nunca lo voya  negar. Pero tampoco quiero mirar a otro lado. Y porqu no quiero mirar a otro lado hoy quiero recordar los 1,138 muertos y los 2000 heridos de Rana Plaza. 1138 nombres, 1138 trabajadoras y trabajadores, 1138 personas, 1138 historias.

Duele reflexionar sobre lo que pasó allí hace un año pero yo personalmente siento que tengo parte de responsabilidad que soy cómplice. Esto es lo más duro y lo que todas y todos intentamos negar. Nos excusamos en que el sistema está montado así, en que compramos lo que hay, lo que nos podemos permitir, en que no hay alternativas. Yo hace tiempo que no busco excusas y acepto los remordimientos que siento cada vez que adquiero una prenda sin saber dónde se hizo, quien la hizo y en qué condiciones la hizo. No soy ejemplo de coherencia, soy muy consciente de ello, pero al igual que toda la gente que participa en campañas como #whomadeyourclothes #insideout , lo que quiero es mantener los ojos abiertos, ser crítica, sentir mi responsabilidad y pedir responsabilidades. Y si así sufro y me siento mal, sufriré y me sentiré mal. Lo acepto como ser humano que soy, y porque sin empatía y respeto a los demás moriremos víctimas de la soledad y deshumanización. 

 

ranaplaza

Historia de Rozina en Wall Street Journal

 

 

Advertisements