En Miquinho non nos adicamos a confeccionar para fóra (preferimos que veñas e o fagas ti mesma!) pero de cando en vez aceptamos encargos especiais.
Cris, que vén a aulas de tricot, precisaba unha mega-bolsa. A loneta mapamundi de Miquinho vai reforzada con outra loneta interior en cor cru porque a intención é levar libros, así que precisa ser resistente. Puxen unha vista interior con entretea, por estética e reforzo. Leva unha base de plástico tamén forrada en loneta e petos interiores para o móbil, etc.
É moi sinxela e resultona. Creo que agora preciso unha para min.

bolsa

En Miquinho no nos dedicamos a confeccionar para fuera (preferimos que vengas y lo hagas tú misma!) pero de vez en cuando aceptamos encargas especiales.
Cris, que viene a clases de calceta,necesitaba una mega-bolsa. La loneta mapamundi de Miquinho va reforzada con outra loneta interior en color crudo porque la intención es llevar libros, así que necesita ser resistente. Puse una vista interior con entretela, por estética y refuerzo. Lleva una base de plástico también forrada en loneta y bolsillos interiores para el móvil, etc.
Es muy sencilla y resultona. Creo que ahora necesito una para mi 😀

Advertisements