contacto

correo

Rúa Manuel Belando 26, 15404 Ferrol (A Coruña)

Tlf 881 937 320

localizacion1 copia

En conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de carácter persoal (LOPD), contactando con Miquinho acepto que os meus  datos fiquen incorporados nun arquivo automatizado, propiedade de Mercería Miquinho. Declárome informado/a de que poderei exercer dereito de oposición, acceso, rectificación e cancelación de ditos datos, en cumprimento do establecido na LOPD, mediante mail ou comunicación escrita dirixida a:  Miquinho Mercería, rúa Manuel Belando 26, baixo dereita 15402 Ferrol (A Coruña)

Miquinho non cede os seus datos a terceiros.